ELS NOSTRES SERVEIS

Mediació

La mediació és un procés de solució positiva de conflictes, voluntari i confidencial, on un tercer, el mediador, de forma neutral i imparcial, ajuda a les persones implicades a comunicar-se de forma adequada.

Mediació

La mediació és un procés de solució positiva de conflictes, voluntari i confidencial, on un tercer, el mediador, de forma neutral i imparcial, ajuda a les persones implicades a comunicar-se de forma adequada i constructiva per tal d’arribar a acords satisfactoris i acceptats per tots els participants.

Assegurances

Assegurança de Mascotes, Vid  Salut,Decessos.d’Accidents,Malaltia,d’Estalvi,Plans de Pensions,d’Automobils,Lloguer,Comunitat,Comerç....

Asegurances

Assegurança de Mascotes, Vid  Salut,Decessos.d’Accidents,Malaltia,d’Estalvi,Plans de Pensions,d’Automobils,Lloguer,Comunitat,Comerç....

Immobiliària

Per Monje i Cabrè S.L. les aliances claus son amb constructors, arquitectes, notaris, entitats bancàries, captadors i també amb la competència. Aquestes aliances ens aporten un benefici de col·laboració.

Inmobiliaria

Per Monje i Cabrè S.L. les aliances claus son amb constructors, arquitectes, notaris, entitats bancàries, captadors i també amb la competència. Aquestes aliances ens aporten un benefici de col·laboració.

Interiorisme

Oferim solucions d’interiorisme comercial i immobiliari personalitzades i adaptades a qualsevol tipologia de local comercial o de la llar. del menor dels seus detalls.

Interiorisme

Oferim solucions d’interiorisme comercial i immobiliari personalitzades i adaptades a qualsevol tipologia de local comercial o de la llar. 

Assesorament Legal i Jurídic

Estrangeria i immigració, Contractes,Herències, Dret de família

Assesorament Legal i Jurídic

Estrangeria i immigració, Contractes,Herències, Dret de família

Assesorament Econòmic

Assessoria fiscal global i permanent per a societats.

Economistes

Creació, modificació, liquidació i reestructuració empresarial de societats.

Orientació en la fase inicial de creació de noves empreses i projectes.

Estudi de viabilitat econòmica del negoci.