ASSEGURANCES

Monje i Cabrè 

Protegim tot el que t’importa.

Tenim un coneixement profund del mercat d’assegurances i les diferents pòlisses disponibles.

Aquest coneixement, ens permet assessorar els clients de manera objectiva i imparcial per ajudar-los a trobar la millor assegurança que s’ajusti a les seves necessitats i pressupost.

Àmplia gamma de productes

Treballem amb múltiples companyies asseguradores, cosa que els permet oferir als clients una àmplia gamma de productes i opcions.

Aquesta diversitat d’assegurances permet als clients comparar diferents pòlisses i trobar la més adient per al seu perfil i cobertura desitjada.

Gestió de reclamacions

En cas de sinistre o reclamació, el corredor actua com a intermediari entre el client i l’asseguradora, facilitant el procés i assegurant que la reclamació s’atengui adequadament.  

Aquesta gestió de reclamacions ajuda a agilitar el procés i minimitzar l’estrès del client en moments de dificultat.

 • Assegurança de Mascotes
 • Assegurances de Vida
 • Assegurances de Salut
 • Assegurança de Decessos
 • Assegurança d’Accidents
 • Assegurances de Malaltia
 • Assegurances d’Estalvi
 • Plans de Pensions
 • Assegurança de Dependència
 • Assegurances de Béns
 • Assegurances d’Automobils
 • Assegurança de Vehicles Marítims
 • Assegurança de Mercaderies Transportades Marítimes
 • Assegurances de Llar
 • Assegurances de Lloguer
 • Assegurances de Comunitat
 • Assegurances de Comerç
 • Assegurances de Responsabilitat Civil
 • Defensa Jurídica
 • Segle decenni de la construcció.
 • Assegurances Voluntaris
 • Assegurances Multirisc
 • Assegurances de Transports.
 • Assegurances de Responsabilitat Civil d’Animals.
 • Assegurances de Pèrdues Pecuniàries o Lucre Cessant.
 • Assegurances d’Assistència en Viatge
 • Assegurances Agràries Combinades
 • Assegurança d’Accidents