Mediació

La mediació és un procés de solució positiva de conflictes

voluntari i confidencial, on un tercer, el mediador, de forma neutral i imparcial, ajuda a les persones implicades a comunicar-se de forma adequada i constructiva per tal d’arribar a acords satisfactoris i acceptats per tots els participants.

Mediacio Familiar

Conflictes que es plantegen dins de la família que pot incloure pares, fills, avis, parella, o família més extensa, ruptura matrimonial: A l’empara de la nova Llei del divorci 15/2005, de 8 de juliol.

Mediació empresarial o laboral

Conflictes que sorgeixen en l’àmbit laboral. Aquelles persones que tinguin problemes amb els seus superiors, els seus subordinats o amb els companys de treball.

Mediació sanitària

Dels conflictes que poden aparèixer ens professionals sanitaris, usuari-professional, usuari-usuari, institució-professional i altres organismes relacionats.

Mediació intercultural

Sorgeixen pel desconeixement de l’idioma o per les diferències culturals.

Mediació escolar

Els conflictes que poguessin donar-se entre alumnes, professors i pares entre d’altres.

Mediació comunitària i/o social

Dirigida a aquelles persones que tenen problemes amb els veïns, amb l’administrador de finques, amb el president de la seva comunitat o amb les persones del seu barri, zona o municipi.

Mediació penitenciària

Mediació com a resolució de conflictes entre presos o entre funcionaris i presos, o entre funcionaris.

Mediació penal

Mediació com a resolució de conflictes entre víctima i victimari.