Assesorament Legal i Jurídic

Assessorem els clients en diferents àrees del dret, com el dret mercantil, laboral, fiscal, immobiliari, penal i civil, entre altres. A més de proporcionar consells legals, també redactem documents legals, com ara contractes, acords, memòries o demandes judicials.

Des del departament d’assessoria jurídica i advocats representem als nostres clients en procediments judicials, tant en tribunals civils, com mercantils o laborals. Com a professionals en l’àmbit de l’advocacia, tenim competències i coneixements profunds del sistema legal per poder defensar els interessos dels clients i busquem resolucions favorables als seus casos.

En resum, el departament d’assessoria jurídica i advocats de Monje i cabrè ofereix un suport legal integral als clients, proporcionant-los assessorament expert, redactant documents legals i representant-los en procediments judicials, amb l’objectiu de defensar els seus drets i interessos de manera efectiva.