Assesorament Econòmic

Creació, modificació, liquidació i reestructuració empresarial de societats.

Orientació en la fase inicial de creació de noves empreses i projectes.

Estudi de viabilitat econòmica del negoci.

Tutela en la gestió empresarial i planificació fiscal.

Confecció i tramitació d’impostos.

Assistència i representació davant l’Administració d’Hisenda en inspeccions, liquidacions, notificacions, recursos, requeriments.

Altes / baixes d’empreses i autònoms als registres fiscals.

Assessoria fiscal personalitzada per a empresaris, comerciants i professionals autònoms.

Assessoria fiscal global i permanent per a petites i mitjanes empreses.

Assessoria fiscal global i permanent per a societats.